Podmienky a pravidlá

1. Organizátori online kasína Goxbet Slovensko

1.1. Pri registrácii v online kasíne Goxbet používateľ uvedie údaje, na základe ktorých sa mu otvára osobný účet. Účet sa používa na vkladanie alebo výber prostriedkov. Všetky operácie sa vykonávajú prostredníctvom systému elektronických peňaženiek.

1.2. Goxbet Casino sa zaväzuje, že na pripísanie finančných prostriedkov použije účet používateľa, ktorý získal po registrácii. Na žiadosť používateľa sa peniaze odpíšu z účtu a prevedú sa do peňaženky uvedenej pri registrácii. K výberu prostriedkov dochádza od 5 minút do 24 hodín. V niektorých prípadoch však môže výber trvať dlhšie.

1.3. Prevádzka systémov Piastrix a serverov prevádzkujúcich online kasíno Goxbet nezávisí od organizátorov. Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za prevádzku kasína Goxbet, ak sa problém vyskytne vinou spoločnosti Piastrix alebo poskytovateľa hostingu.

1.4. Údaje uvedené používateľom pri registrácii a údaje o účte nie sú zverejnené a nie sú distribuované mimo kasína Goxbet. Organizátori online kasína Goxbet sa zaväzujú poskytovať informácie o používateľovi a jeho účte štátnym orgánom a ich predstaviteľom iba v situáciách, ktoré sú stanovené zákonom.

2. Používatelia online kasína Goxbet Slovak

2.1. Pred registráciou v online kasíne Goxbet sa používateľ musí uistiť, že legislatíva jeho štátu nezakazuje hazardné hry cez internet. Používateľ sa tiež musí uistiť, že mu nie je zo zákona zakázané uzatvárať stávky cez internet.

2.2. Každá osoba, ktorá súhlasí s implementáciou užívateľskej zmluvy, sa môže zaregistrovať na stránke https://goxbet-sk.com/ a stať sa plnohodnotným užívateľom kasína Goxbet.

2.3. Pre používateľov, ktorí v čase registrácie nedosiahli vek 21 rokov, je zakázané hrať v kasíne Goxbet o hotovostné stávky. Takíto používatelia môžu používať hry s „virtuálnymi čipmi“, v takom prípade nie sú ich akcie obmedzené.

2.4. Po registrácii užívateľ dáva svoj úplný súhlas a zaväzuje sa dodržiavať všetky pravidlá kasína Goxbet, ktoré sú uvedené v tejto časti stránky.

2.5. Pri registrácii v kasíne Goxbet sa používateľ zaväzuje poskytnúť iba skutočné údaje a svoje vlastné účty.

1.2.6. Organizátor online kasína Goxbet môže od používateľa vyžadovať dôkazy alebo dokumenty v prípade sporov (porušenie aktuálnych pravidiel kasína Goxbet používateľom, pokus o hacknutie stránky alebo konkrétneho účtu, pokusy o zasahovanie do aktivít online kasína Goxbet alebo používateľského účtu atď.). Ak používateľ neposkytne dokumenty alebo dôkazy požadované organizátormi online kasína Goxbet do 3 dní, jeho účet bude zablokovaný a finančné prostriedky, ktoré sú na účte tohto účtu, nebudú vrátené.

3. Zodpovednosť a záruky zmluvných strán

3.1. Organizátori online kasína Goxbet nezaručujú trvalý prístup k službe, ak problémy pochádzajú od iných osôb. Prístup k službe môže byť obmedzený poskytovateľom hostingu a problémami s jeho servermi alebo poskytovateľom internetu používateľa. V tomto prípade organizátori kasína Goxbet nenesú žiadnu zodpovednosť za fungovanie služby.

3.2. Pri registrácii dostane používateľ online kasína Goxbet iba jeden hotovostný účet. Užívateľ je výhradne zodpovedný za bezpečnosť svojich finančných prostriedkov a údajov na účte. Ak používateľ poruší toto pravidlo kasína Goxbet a uvidí, že si vytvára ďalšie účty, všetky budú zablokované. Všetky peniaze z účtov, vrátane hlavného, ​​budú zablokované a odpísané v prospech online kasína Goxbet.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Administrátor má právo zmeniť pravidlá kasína Goxbet a neupozorňovať na to užívateľa. Administrácia má právo zablokovať účet užívateľa bez jeho vedomia a vysvetlenia dôvodov.

4.2. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá online kasína Goxbet. Všetky pravidlá uvedené v tejto časti musí užívateľ dôsledne dodržiavať ihneď po registrácii.

4.3. Toto ustanovenie upravuje účasť na akciách, pokiaľ nie sú na stránke samotnej akcie uvedené iné podmienky. Všetci návštevníci stránky, ktorí prešli registráciou, sa môžu zúčastniť akcií. Účasť na akcii prijíma vklady vo výške 5 dolárov / 5 eur. Obdobie akcie je uvedené na propagačnej stránke. Bonus sa poskytuje bez stávky (stávkové podmienky).